#ONLINE NASTAVA

Ova web stranica je napravljena sa ciljem da omogući komunikaciju između nastavnika i učenika u ovom kriznom periodu povodom pandemije korona virusa.

Svaki predmetni nastavnik uređuje svoju stranicu svog predmeta i određuje način komunikacije i provere ostvarenosti zadatog gradiva. Najčešće nastavnici biraju komunikaciju preko elektronske pošte – email-a, ali mogu se koristiti i ostali alati za komunikaciju Mesenger, Viber…

Kontakti:

Tehnika i tehnologija, Informatika – Dušan Petraš – petrasdusan@gmail.com

Informatika – Pavel Marčok – informaticky@gmail.com
Geografija – Jarmila Marčeta – jarmilamarceta@gmail.com

Matematika (5. A, 7. A, 8. A) – Stanislav Zima – pohar.sklo@gmail.com

Muzička kultura – Nina Lečić Mostarski – muzicko.online.nina@gmail.com

Fizika :(6ab,7ab,8ab,)Miroslav Pap-slati na; najbolje na e-mail: silmarilion57@gmail.com ili na messenger (facebook),ili viber