O Komenskom

Jan Amos Komenski (1592-1670)

Nasa škola je jedna od malobrojnih a možda i jedina, koja nosi ime ovog velikana pedagogije kao nauke. Komenski je bio jedan od najpoznatijih i najuticajnijih pedagoga u Evropi i reformator školstva. Njegove pedagoške, didaktičke i metodičke ideje bile su poznate i prihvaćene skoro u celoj Evropi u tadašnje vreme. Uredio je školske sisteme u Engleskoj, Poljskoj, Švedskoj, Francuskoj, Madjarskoj i dr, tj. organizovao ih je i reformisao prema svojim pedagoškim zamislima.

JAN AMOS KOMENSKI

Komenski je veoma veliki značaj pridavao vaspitanju. Smatrao je da zakoni prirode važe i u vaspitanju čoveka. Čovek je deo prirode, svi ljudi su rodjeni kao dobri po svojoj prirodi i svi mogu i treba da postanu dobri. Svi ljudi treba da su jednaki, svi treba da imaju jednako pravo na vaspitanje a vaspitanje je sredstvo da ljudi postanu srećni.

Vaspitanje treba da traje celog života. Najvaznija je osnovna škola, ili kako je on naziva-škola maternjeg jezika. Ona treba da je opsteobrazovna, svako treba da je završi, bez obzira čime će se baviti i da li će nastaviti školovanje ili ne.

U radu škole, u nastavi i vaspitanju, treba se pridrzavati prirodnih zakona. U učenju treba ići od lakšeg ka težem, od jednostavnijeg ka složenijem, treba voditi računa o uzrasnim mogućnostima učenika, sve što uči učenika, mora i da vidi i da upozna, u školi treba da vlada radost.

Komenski je još u 17. veku utvrdio kako treba da izgleda nastava u školi. Neki od tih principa važe i danas. Na primer: nastavu treba organizovati po školskim godinama, danima, casovima, razredima i predmetima. To je tzv. razredno-predmetno-časovni sistem. On se u školstvu održao vise od 350 godina.