Kuda posle osnovne škole

kuda

Zanimanja ima veoma mnogo i sigurno je da su neka od njih baš za tebe. Neko bira zanimanje po tome što misli da je cenjeno, ili popularno, ili se dobro plaća, a ponekad odluku donosi i sasvim slučajno. Veliko je zadovoljstvo raditi posao koji nam je zanimljiv. Zbog toga je veoma važno da otkriješ svoja interesovanja.

Spisak srednjih škola u Srbiji možete pogledati ovde

Vodič za osnovce možete pogledati ovde

Živimo u savremenom vremenu, kada je osnovna škola obavezna od državne institucije. Osnovna škola je priprema za srednju školu, i to je drugi stepen obrazovanja. 90 posto učenika (u Vojvodini) nastave dalje sa obrazovanjem posle osnovne škole. Danas u modernom društvu, kada poslodavci skoro svuda traže završenu srednju školu – pa baš nemate mnogo izbora, morate da upišete odgovarajuću srednju školu. (lista škola dole u tekstu)
Jako je  bitno, sa čime ćete se sresti u srednjoj školi- srednja škola nije obavezna, t.j. dobrovoljna je. Niko nas neće prisiljavati da je završimo, ali pošto nam diploma treba- moramo sebe uveriti da školu možemo savladati.
Danas imamo stvarno širok izbor srednjih škola i određenih smerova- posebno kod nas u Novom Sadu. Srednje škole se usavršavaju, prate potrebe našeg društva, potrebe zanimanja (t.j. potrebne obrazovne profile današnjice).
Kako se orientisati u izboru srednje škole? Šta nam je kriterijum (mera)- neka nam je vodilja ono, šta bi smo imali motivaciju raditi i voleli raditi kasnije u životu. Jer izbor zanimanja jeste na ceo život. Takođe moramo i to imati na umu da u osnovnoj školi moramo biti dobri đaci sa dobrim ocenama, jer nam ocene ograničavaju i sužavaju izbor zanimanja.
Blizina grada Novog Sada, nam pruža drugu najveću ponudu obrazovanja u Srbiji. Ali takođe postoje i internati (dom učenika) ako nam putovanje predstavlja problem.Ono, što nam danas jako pomaže u orientacije i izboru srednje škole jeste internet kao izvor mnogih informacija i iskustva pri odabiru prave srednje škole za nas. A na kraju četvorogodišnja srednja škola jeste osnova za fakultet.

Srednje škole u našoj okolini (Novi Sad):
* sve škole imaju svoju internet stranicu
* ispod svake škole su navedeni smerovi i stepen školovanja

Smer za klasičan balet [4]
Smer za savremenu igru [4]
Smer za narodnu igru [4]

Opšti tip (akcenat na informacione tehnologije) [4]

Ekonomski tehničar [4]
Finansijski administrator – ogled [4]
Poslovni administrator – ogled [4]
Službenik u osiguranju – ogled [4]
Trgovinski tehničar [4]
Trgovac [3]
Ugostiteljski tehničar [4]
Konobar – ogled [3]
Konobar [3]
Kulinarski tehničar
Kuvar – ogled [3]
Poslastičar – ogled [3]
Turistički tehničar – ogled [4]
Turistički tehničar [4]

Autoelektričаr [3]
Elektroinstаlаter [3]
Elektromehаničаr zа termičke i rаshlаdne uređаje [3]
Monter telekomunikаcionih mrežа [3]
Elektrotehničаr аutomаtike [4]
Elektrotehničаr zа elektroniku nа vozilimа – ogled [4]
Elektrotehničаr energetike [4]
Elektrotehničаr zа termičke i rаshlаdne uređаje [4]
Elektrotehničаr procesnog uprаvljаnjа [4]
Tehničаr mehаtronike – ogled [4]
Elektrotehničаr rаčunаrа [4]
Elektrotehničаr elektronike [4]
Elektrotehničаr telekomunikаcijа [4]
Elektrotehničаr telekomunikаcijа – ogled[4]
Elektrotehničаr multimedijа [4]
Elektrotehničar informacionih tehnologija [4]

Ekonomski tehničar [4]
Carinski tehničar [4]
Turistički tehničar [4]
Trgovinski tehničar [4]
Pravni tehničar [4]
Finansijski tehničar [4]
Trgovac [3]

Opšti tip [4]

Prirodno-matematički smer [4]
Društveno-jezički smer [4]

Prirodno-matematički smer [4]
Društveno-jezički smer [4]
Sportski [4]
Matematički [4]
Bilateralni [4]

Opšti tip [4]

Opšti tip [4]

Opšti tip [4]

Opšti tip [4]

Društveno-jezički smer [4]

Medicinska sestra – tehničar [4]
Medicinska sestra – vaspitač [4]
Laboratorijski tehničar [4]
Laboratorijski tehničar (za biohemijske analize) [5]
Fizioterapeutski tehničar [4]
Kozmetički tehničar [4]
Medicinska sestra – tehničar ( za rad u gerijatriji ) [5]
Medicinska sestra – tehničar (za instrumenti- ranje – instrumentarka) [5]
Medicinska sestra – tehničar (za rad u nefrologiji) [5]
Medicinska sestra – tehničar (za rad u opštoj medicini) [5]
Medicinski tehničar (za rad u radiologiji) [5]
Fizioterapeutski tehničar [4]

Muzički izvođač – klasične muzike
Muzički izvođač – džez muzike
Muzički saradnik – teoretičar
Muzički saradnik – etnomuzikolog
Muzički izvođač – crkvene muzike
Muzički izvođač – rane muzika
Dizajner zvuka

Veterinarski tehničar [4]
Polјoprivredni tehničar [4]
Rukovalac – mehaničar polјoprivredne tehnike [3]
Zootehničar [4]
Tehničar polјoprivredne tehnike [4]
Tehničar hortikulture [4]
Cvećar – vrtlar [3]

Mehaničar optike [3]
Tehničar optike [4]
Optičar optometrista [5]

Smer informatika [4]
Opšti tip [4]

Vozač motornih vozila [3]
Tehničar drumkog saobraćaja [4]
Tehničar unutrašnjeg saobraćaja [4]
Nautički tehničar – rečni smer [4]
Tehničar tehničko-kolske delatnosti [4]
Tehničar vuče [4]
Saobraćajno-transportni tehničar [4]
Transportni komercijalista [4]
Tehničar PTT saobraćaja [4]
Tehničar bezbednosti saobraćaja [4]

Dizajn ambalaže [4]
Dizajn grafike [4]
Dizanj enterijera [4]
Dizajn tekstila [4]
Likovni tejničar [4]

Program:
– za učenike sa lakom mentalnom ometenošću,
– za učenike sa višestrukim smetnjama
– za učenike sa motoričkim oštećenjima
– za nagluve i gluve učenike

Trajanje:
– jednogodišnje osposobljavanje za rad,
– dvogodišnje i trogodišnje obrazovanje

Obrazovni profil:
moler, muški frizer, ženski frizer, autolimar, bravar, lemilac, elektrozavarivač, autoperač-podmazivač, cvećar-vrtlar, pekar, konfekcijski šivač, šivač obuće, ručni tkač, pomoćnik knjigovesca, sitoštampar, pomoćnik operatera digitalne štampe, grnčar-lončar, pripremač namirnica, izrađivač drvne galanterije i paker

Automehaničar [3]
Operater mašinske obrade [3]
Autolimar [3]
Bravar [3]
Instalater [3]
Mašinbravar [3]
Zavarivač [3]
Zlatar [3]
Tehničar za robotiku [4]
Mašinski tehničar [4]
Mašinski tehničar za kompjutersko konstuisanje [4]
Tehničar za kompjutersko upravljanje [4]
Mašinski tehničar motornih vozila [4]

Medicinska sestra – tehničar [4]
Pedijatrijska sestra – tehničar [4]
Ginekološko akušerska sestra [4]
Stomatološka sestra – tehničar ogled [4]
Farmaceutski tehničar [4]
Laboratorijski tehničar [4]
Fizioterapeutski tehničar [4]
Zubni tehničar [4]
Kozmetički tehničar [4]

*sajt škole nije u funkciji

Vozač motornih vozila [3]
Vazduhoplovni saobraćajni tehničar [4]
Tehničar PTT saobraćaja [4]
Tehničar drumskog saobraćaja [4]
Vozač motornih vozila – specijalista [4]
Vozač motornih vozila – Instruktor [5]

Trgovac [3]
Kuvar [3]
Konobar [3]
Poslastičar [3]
Vozač motornih vozila [3]
Ekonomski tehničar [4]
Finansijski tehničar [4]
Carinski tehničar [4]
Trgovinski tehničar [4]
Komercijalni tehničar [4]
Turistički tehničar [4]
Kulinarski tehničar [4]
Ugostiteljski tehničar [4]
Tehničar drumskog saobraćaja [4]
Tehničar vuče [4]
Tehničar tehničko kolske delatnosti [4]
Saobraćajno – transportni tehničar [4]
Transportni komercijalista [4]
Pravni tehničar [4]
Tehničar zaštite od požara [4]
Filološka gimnazija [4]
Gimnazija opšteg smera [4]
Tehničar obezbeđenja [4]

Tehničar drumskog saobraćaja [3]
Vozač motornih vozila [3]
Vozač motornog vozila – Instruktor [5]
Vozač motornog vozila – Specjalista [5]
Gradjavinski tehničar za viskokogradnju [4]
Kamenorezac – Klesar [3]
Zidar – Fasader [3]
Rukovodilac građavinskom mehanizacijom [3]
Ekonomski tehničar [4]

Geodetski tehničar – geometer [4]
Građevinski tehničar za visokogradnju [4]
Arhitektonski tehničar – ogled [4]
Građevinski tehničar za niskogradnju [4]
Građevinski tehničar za hidrogradnju [4]
Tehničar za održavanje objekata- ogled [4]
Monter suve gradnje – ogled [3]
Konfekcijski tehničar [4]
Tehničar – modelar odeće [4]
Dizajner odeće – ogled [4]
Dizajner proizvoda od kože – ogled [4]
Tehničar za pejzažnu arhitekturu [4]
Šumarski tehničar [4]
Tehničar za oblikovanje nameštaja i enterijera –ogled [4]
Tehničar za lovstvo i ribarstvo – ogled [4]
Stolar [3]
Tapetar – dekorater [3]
Fotogaf [4]
Tehničar za grafičku pripremu – ogled [4]
Tehničar štampe [4]
Tehničar grafičke dorade [4]
Tehničar za oblikovanje grafičkih proizvoda – ogled [4]

Hemijsko – tehnološki tehničar [4]
Hemijski laborant [4]
Tehničar ta kozmetičku tehnologiju – ogled [4]
Thničar za zaštitu životne sredine [4]
Tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju [4]
Tehničar za biotehnologiju [4]
Prehrambeni tehničar [4]
Mesar [3]
Pekar [3]
Ženski – muški frizer [3]
Pedikir i manikir [3]

* sve informacije o školama su skinute sa interneta i mogu biti netačne