Istorija Škole

ISTORIJAT ŠKOLE

Prvi pisani dokument o naselju Kulpin datira jos iz 1345. godine. Tokom vekova naselje Kulpin je menjalo lokacije i vlasnike, da bi Poveljom Marije Terezije od 10. jula 1745. godine naselje Kulpin u vlasnistvo dobila porodica Stratimirović. Ubrzo po preuzimanju vlasnistva, osniva se i prva pravoslavna osnovna škola. Ona datira od 1754. godine. Vec 1789. godine, osniva se i prva slovačka škola, pri slovačkoj evangeličkoj crkvi.

Stara skola stara-skola

Tokom istorije i razvoja školstva, kulpinska škola je doživela brojne razvojne promene. U skladu sa reformama školstva, kulpinska škola je trajala četiri godine, pa šest godina, da bi se prva osmogodišnja škola formirala 1951. godine. Od školske 1960/61 godine u kulpinskoj školi počela je uporedo da se odvija dvojezična nastava u mesovitim odeljenjima (V-VIII razr.), tj. i na srpskom i na slovačkom jeziku. Takav vid nastave odvijao se sve do 1993. godine, kada su se formirala odeljenja posebno na srpskom, posebno na slovačkom jeziku.

Stara Skola 3 Stara skola2

Do 1983. godine nije postojala jedinstvena školska zgrada, vec se nastava odvijala na više lokacija, odnosno postojalo je čak šest zgrada sa po jednom ili tri učionice. Godine 1983. izgradjena je nova školska zgrada koja je raspolagala sa deset učionica, jednom radionicom i školskom kuhinjom i trpezarijom. Pri novoj zgradi nije postojala fiskulturna sala, te se za potrebe fizickog vaspitanja adaptirala stara zgrada iz XVIII veka, koja je u funkciji i danas. Godine 1998. počelo se sa izgradnjom nove fiskulturne sale koja je svečano otvorena 23. marta 2006. godine.