Građevinska sekcija

Plan rada sekcije


Građevinska sekcija organizuje svoj rad u zavisnosti od interesovanja učenika. Sekciju vodi profesor tehničkog i informatičkog obrazovanja Dušan Petraš. Na sekciji učenici imaju mogućnost da u svakom trenutku sami odaberu oblast rada, izraze želju i ponude spostvenu ideju koju pokušavamo da realizujemo. Na osnovu ideje, na računaru crtamo tehnički crtež, koji u kabinetu tehnike pretvaramo u model ili maketu.

Izrada kutija za poštu i recikliranje (skupljanje) baterija, od paleta. Septembar – Decembar 2016


 

Januar –  Mart 2017 priprema poligona za takmičenje

lZa potrebe školskog takmičenja “Šta znaš o saobraćaju?” učenici građevinske i informatičke sekcije zajedno pripremaju elemente poligona, koji je deo ovog takmičenja. Poligon spretnosti poseduje deset prepreka kroz koje učesnici moraju da prođu na svom biciklu. Najpre su učenici sekcije pripremali semafor koji je izrađen reciklažom starog kućišta računara. Potom su ugradili led trake u boji za funkcije svetla a “mozak” celog semafora predstavlja mali računar Arduino za koji su učenici uz pomoć nastavnika napisali program. Od raznog otpadnog drveta napravljeni su elementi prepreka, a reciklažom starih raspalih stolova saobraćajni znakovi.


 

Jun 2017 – farbanje i popravka školskih klupa

August 2018 – Velika akcija – izrada kućice za bicikle i pravljenje školskih klupa