7B – Classroom

Poštovani roditelji i đaci,

Za radi bolje komunikacije između đaka i nastavnika odluđili smo da pokrenemo google clasroom – google učionicu, koju možete naći na sledeđem linku:  https://classroom.google.com/. Da bi ova platforma funkcionisala potrebno je imati nalog na google-u što većina od Vas i ima. Svaki đak ovde može sam da doda predmete tako, što će ukucati kod određenog predmeta. Dole možete pročitati uputstvo kako ovo funkcioniše.  Google-ucionica-uputstvo-za-ucenikeDownload

Predmeti koji su na google učionici:

Tehnika i tehnologija kod:  zisurae

Informatika kod:  cg7bc54

Geografija kod: r3n67vr

Srpski jezik kod: vsb3eca

Fizičko:

Istorija: i3kv47l

Engleski jezik kod: ig23l5z

Matematika: fxklqtw

Nemački jezik: p3fveux

Likovna kultura: mg7epwp

Slovački jezik: ttriytp

Biologija: 35q56kz – NOVO

Hemija: nagz4sy – NOVO

Muzička kultura: g3ck24j – NOVO