5B – classroom

Poštovani roditelji i đaci,

Za radi bolje komunikacije između đaka i nastavnika odluđili smo da pokrenemo google clasroom – google učionicu, koju možete naći na sledeđem linku:  https://classroom.google.com/. Da bi ova platforma funkcionisala potrebno je imati nalog na google-u što većina od Vas i ima. Svaki đak ovde može sam da doda predmete tako, što će ukucati kod određenog predmeta. Dole možete pročitati uputstvo kako ovo funkcioniše.  Google-ucionica-uputstvo-za-ucenikeDownload

Predmeti koji su na google učionici:

Tehnika i tehnologija kod:  ki3a6ge

Matematika:  qtzarh5

Informatika kod:  7lenoik

Geografija kod:  vxireie

Srpski jezik : jcneaoo

Fizičko : 

Istorija: 

Engleski: ujbfujv

Nemački jezik: 2azwrug

Likovna kultura:  egt4qva

Slovački jezik:

Verska nastava – Náboženská výchova:

Muzička kultura :  42p36x6

Biologia: Ce6kqrf

Hor i orkestar: kws3ta7