Udžbenici i literatura

Planirani i obavezni udžbenici za naše đake za nastavnu godinu 2018-2019

Predmet

Nastavnik

Udžbenik

Zbirka zadataka

Čitanka

Radna sveska

Gramatika

Srpski jezik maternji

Anita Babić Mijačić

/

/

Logos

/

Logos

Srpski jezik nematernji

Nogo Aleksandar

Zavod za udžbenike Bg.2006

/

Zavod za udžbenike Bg.2006

Zavod za udžbenike Beograd.2006

Zavod za udžbenike Beograd.2006

Slovački jezik

Mitić Tatjana

/

/

Zavod za udžbenike Beograd

/

Zavod za udžbenike Beograd

Engleski jezik

Snida Milina

Klett VI-VIII

/

/

Klett VI-VIII

/

Engleski jezik

Stojčević Dragana

Longman V razred

/

/

Longman V razred

/

Nemački jezik

Stojanović Ana

Klett V-VIII

/

/

Klett V-VIII

/

Likovna kultura

Tanacković Verica

Klett V-VIII srpski Zavod V-VIII slovacki

/

/

/

/

Muzička kultura

Gabrinji Olivera

Завод за уджбенике БГ.

/

/

/

/

Fizika

Pap Miroslav

Zavod za udžbenike Bg.

Zavod za udžbenike Bg.

/

/

/

Geografija

Jarmila Marčeta

Zavod na slovenskom Logos na srpskom j.

/

/

Logos na srpskom jeziku

/

Istorija

Radanov Todor

/

/

/

/

/

Matematika

Stanislav Zima

Zavod

/

/

/

/

Matematika

Cesnak Branislav

Klet na srpskom

Zavod na slovački

Klet na srpskom

Zavod slovački

/

/

/

Informatika

Petraš Dušan

ZAVOD

/

/

/

/

Biologija

Krasnec Jan

Zavod za udžbenike Beograd

/

/

Zavod za udžbenike Beograd

/

Biologija

Hemija

Pecnik Ana

Zavod

/

/

/

/

Techničko I informatičko obrazovanje

Petraš Dušan

Zavod za udžbenike Beograd

/

/

/

/

udzbenik