Pedagog

Pedagog: Zagorka Marinković


 

Učenicima svoje škole

Pedagog je za vas u školi da rešava sve vaše male i velike probleme.

Sve probleme koje imate sa roditeljima, nastavnicima, drugovima ukoliko ne možete rešiti sami bolje pitajte za savet iz prve ruke.

Nadležnost pedagoga:

obaveštenja

upozorenja

saveti

kontrola

razgovor sa roditeljima

razgovor sa učenicima, razrednim starešinama, socijalnim radnicima

savet: budi prema drugima isti kao što želiš da drugi budu prema tebi