Poseta Crkve i Muzeja Vojvodine u Kulpinu

Naši đaci su posetili lokalne Crkve i Muzej u Vojvodini u Kulpinu