Deň školy 2016 Streda

Dňa 06.04.2016 sa na základnej škole sa uskutočnil program, na ktorom vystúpil chór a žiaci nižších ročníkov. Na začiatku programu pani riaditeľka školy Jovanka Zimová privítala prítomných hostí. Pani pedagogička Zagorka Marinkovićová hovorila o ďalšom projekte na našej škole a sú to panely, ktoré sa zaoberajú rozličnými témamy ako sú násilie, inteligencia, emócie atď. Potom chór zaspieval dve pesničky a žiaci nižších ročníkov nám zahrali malé divadielko, v ktorom nás nasmiali a pobavili. Po skončení programu si hostia mohli pozrieť žiacke panely. Ked’ si pozreli naše práce, prebiehala ukážková hodina z nemčiny, ktorú pripravila pani učiteľka nemčiny Ľudmila Vicianová a žiaci 5. a ročníka. Po skončení hodiny najprv prvá a druhá trieda vysádzali stromíky a potom púšťali šarkany, ktoré urobili veľkú radosť deťom.